evofenedex en BMWT hebben samen het voortouw genomen om de magazijnen in Nederland veiliger te maken. Hierdoor worden zij ook gezien als de initiatiefnemers van de Code Gezond en Veilig Magazijn. Bij de totstandkoming van de Code hebben zij de nodige input gekregen van toonaangevende bedrijven uit het bedrijfsleven.

evofenedex

Initiatiefnemer

BMWT

Initiatiefnemer