Hotspot: Acculaadstation

De accu’s van elektrisch interntransportmaterieel moeten regelmatig worden opgeladen. De meeste bedrijven hebben hiervoor een acculaadstation ingericht.

Bekijk alle risico’s

De belangrijkste veiligheidsrisico’s

 • Beschadigde kabelisolatie
 • Ontstaan van knalgas (explosiegevaar)
 • Zuur op handen en/of in ogen
Wat is jouw veiligheidsrisico?

Oplossingen

Om te voorkomen dat de kabelisolatie beschadigd raakt:

Zorg voor heldere procedures voor het opruimen van de kabels na gebruik en handhaaf deze regels. Laat de kabels in elk geval niet op de vloer liggen, waardoor heftrucks eroverheen rijden en op die manier de kabels beschadigen. Stel de regel in dat alleen goed geïnstrueerd personeel de laadkabels mag aan- en afsluiten en controleer de kwaliteit van de kabels regelmatig.

Om te voorkomen dat er knalgas ontstaat:

Bij het laden van accu’s komt waterstofgas vrij. Als dit in aanraking komt met zuurstof, kan het uiterst gevaarlijke knalgas ontstaan, met bijbehorend ontploffingsgevaar. De ruimte waar de accu’s worden geladen, moet dan ook goed zijn geventileerd. Het is aan te raden om aan de leverancier te vragen of de beoogde locatie voldoet aan de eisen op dit gebied.

Om te voorkomen dat de medewerker zuur op zijn handen en/of in zijn ogen krijgt:

Zorg ervoor dat handschoenen en gelaatbescherming beschikbaar zijn op een vaste plaats in het acculaadstation en stel het dragen ervan verplicht. Installeer ook een zogeheten oogdouche, zodat de medewerker zijn ogen kan uitspoelen als het onverhoopt toch mis is gegaan, om blijvend oogletsel te voorkomen.

Wat is jouw oplossing?

Good practices

Na enkele incidenten met gelukkig een goede afloop, besloot een bedrijf maatregelen te nemen. Er werden twee medewerkers aangewezen die de accu’s mochten wisselen. Zij kregen hiervoor een instructie. Ook werd er een lijst opgesteld met werkzaamheden die altijd moeten worden gedaan en zaken waarop zij altijd moeten letten. Zij moeten deze lijst ook aftekenen. De manager maakt sindsdien ook regelmatig een controlerondje door de acculaadruimte, onder meer om te checken of alle hulpmiddelen aanwezig zijn en goed functioneren. Met alle medewerkers is de afspraak gemaakt dat zij het melden als er iets ontbreekt of zien dat er iets niet in de haak is. Sinds het bedrijf deze maatregelen heeft genomen, zijn er geen incidenten meer geweest.

Wat is jouw oplossing?

Vul de code aan

  Uw naam *

  Uw bedrijfsnaam *

  Uw e-mail *

  Uw telefoonnummer

  Hotspot

  Risico

  Oplossing

  Aanpak