Hotspot: Bedrijfsterrein

Op bedrijfsterreinen komen alle soorten verkeer bij elkaar, van voetgangers tot bestel- en vrachtauto’s en heftrucks.

Bekijk alle risico’s

De belangrijkste veiligheidsrisico’s

 • Aanrijding tussen heftruck en bestel- of vrachtauto
 • Aanrijding tussen voetganger en voertuig
Wat is jouw veiligheidsrisico?

Oplossingen

Om een aanrijding tussen een heftruck en bestel- of vrachtauto te voorkomen:

Stel een verkeersplan op voor het terrein, zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van de regels – ook bezoekers – en handhaaf ze. Breng belijning aan om de verschillende verkeersstromen van elkaar te scheiden maar ook om parkeervakken, vakken waar goederen mogen staan of juist niet, te markeren. Zorg voor toezicht op het bedrijfsterrein. Stel de regel in dat vrachtwagenchauffeurs bij hun voertuig blijven of op een veilige manier naar de medewerkers die de transporten afhandelen toe kunnen gaan. Zet geen hoge stapels pallets of goederen op plaatsen waar ze het zicht belemmeren.

Om een aanrijding tussen een voetganger en voertuig te voorkomen:

Zorg ervoor dat voet- en rijpaden van elkaar gescheiden zijn en markeer ze met verschillende kleuren belijning.

Wat is jouw oplossing?

Good practices

Op een bedrijfsterrein hadden ze grote moeite om instructies te geven aan chauffeurs die de Nederlandse, Engelse of Duitse taal niet machtig zijn. Als eerste stap werd besloten de regels weer te geven in pictogrammen en een infographic om de boodschap duidelijk over te brengen. Deze aanpak was succesvol, maar nog niet voldoende, vond het bedrijf. Samen met de afdeling inkoop werd een aanvullende oplossing gevonden: bij elke bestelling worden instructies meegestuurd en de leverancier die ze ontvangt, is verplicht gesteld om deze in de juiste taal door te sluizen naar de logistiek dienstverlener. Laatstgenoemde moet tekenen voor ‘gelezen’, nog voordat de goederen worden opgehaald. Inmiddels liggen de instructies in vele talen bij de portier.

 

Op een bedrijfsterrein kwamen ze structureel ruimte tekort en ontstonden er onveilige situaties door het gebrek aan zicht op het terrein en de wirwar aan verkeerstromen. Samen met een adviseur werden alle goederenstromen met behulp van een spaghettidiagram in kaart gebracht, evenals de opslagbehoefte op het buitenterrein. De oplossing was eenvoudig: door eenrichtingsverkeer in te stellen, ontstond er ruimte die anders nodig was voor het tweerichtingsverkeer. Verder werd op onoverzichtelijke locaties de opslaghoogte verlaagd.

Wat is jouw aanpak?

Vul de code aan

  Uw naam *

  Uw bedrijfsnaam *

  Uw e-mail *

  Uw telefoonnummer

  Hotspot

  Risico

  Oplossing

  Aanpak