Hotspot: In- en ompakstation

Op het in- en ompakstation wordt binnengekomen of te verzenden lading in-, uit- en omgepakt. Dit brengt onder meer tilwerk met zich mee.

Bekijk alle hotspots

De belangrijkste veiligheidsrisico’s

 • Fysieke overbelasting door veel handmatig tillen, ompakken, ladingen verzetten
 • Aanrijdingen met interntransportmaterieel
Wat is jouw veiligheidsrisico?

Oplossingen

Om fysieke overbelasting te voorkomen:

Geef instructies voor een juiste tilhouding en wijs daarbij ook op de eigen verantwoordelijkheid en de gevolgen van een verkeerde tilhouding op de lange termijn. Stimuleer het juiste gebruik van de juiste hulpmiddelen. Check de werkruimte: heeft de in/ompaktafel de juiste hoogte? Staan de goederen op een goed bereikbare plaats? Zorg voor voldoende manoeuvreerruimte, zodat medewerkers om de goederen heen kunnen lopen en daardoor minder hoeven te reiken. Til zware dozen met zijn tweeën indien mogelijk.

Om aanrijdingen met interntransportmaterieel te voorkomen:

Zorg voor een goede locatie van de werkplek; niet te dicht bij een rijroute en afscherming door middel van bijvoorbeeld een hekwerk.

Wat is jouw oplossing?

Good practices

In het magazijn van Kawasaki was het ziekteverzuim door fysieke belasting hoog. De eerste stap naar een lager verzuim was de werknemers bewust te maken van de specifieke arbeidsrisico’s voor hun eigen lichaam, juist op lange termijn. Zij begrepen het daardoor beter en werden hierdoor gemotiveerd de problemen aan de orde te stellen en met ideeën te komen. Doordat hun werkgever de problemen merkbaar serieus nam, werden werknemers ook gestimuleerd de instructies toe te passen. Door deze aanpak daalde het ziekteverzuim in twee jaar tijd met vijftig procent.

Wat is jouw aanpak?

Vul de code aan

  Uw naam *

  Uw bedrijfsnaam *

  Uw e-mail *

  Uw telefoonnummer

  Hotspot

  Risico

  Oplossing

  Aanpak